Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 26-04-2021

Bedrijfsnaam

De Kaasstolp

Social Media

De Kaasstolp is niet verantwoordelijk voor wat door werknemers, klanten en derden wordt vermeld op hun persoonlijke socialmedia-pagina's.

Links met andere websites / informatie van derden

Deze website bevat links naar externe webpagina's. De Kaasstolp is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar een link is opgenomen op deze website of webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacybepalingen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar een pagina van de website van De Kaasstolp . De webpagina waarop de hyperlinkstatus volledig moet verdwijnen of de webpagina van De Kaasstolp moet in een nieuw venster worden geopend. Het URL-adres van De Kaasstolp moet duidelijk zichtbaar zijn. De Kaasstolp is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt verstrekt. Als iemand een actie op het platform maakt voor de actie van De Kaasstolp of een reactie plaatst op een van de acties, behoudt De Kaasstolp zich het recht voor om die bijdrage van de site te verwijderen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, behoren alle rechten, inclusief copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie toe aan De Kaasstolp. Bezoekers kunnen de website en de informatie raadplegen en kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om een kopie te reproduceren of voor eigen gebruik te bewaren. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van De Kaasstolp op een andere webpagina is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kaasstolp.

Ongevraagde ideeën verzenden

Indien u ongevraagde ideeën en / of materialen, inclusief maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website of deze naar De Kaasstolp stuurt via e-mail of anderszins, zal De Kaasstolp de het recht om materialen te gebruiken, kopiëren en / of commercieel te exploiteren, in de ruimste zin, zonder vergoeding, en De Kaasstolp zal niet op de materialen worden bewaard om geheim te houden. U vrijwaart hierbij De Kaasstolp voor alle schade die geleden wordt en alle kosten die De Kaasstolp maakt met betrekking tot claims van derden dat het gebruik en / of de werking van de Materialen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is voor een derde partij.